Épületkárok és területértékelés

  • beruházás előtti földtani alkalmassági vizsgálat
  • épületkárok földtani okainak felderítése
  • területhasználat változásból fakadó károk feltárása

Legtöbb új építkezés előtt a beruházó csak egy a jogszabályoknak megfelelő talajmechanikai vizsgálatot végeztet, amely az alapozási mélységig terjed, és arra felel, hogy az alapozás szintjében a kőzet teherbírása megfelelő-e. Nem vizsgálja, hogy nagyobb mélységben kialakulhat-e földcsuszamlás, vagy a terület alábányászott, vagy alápincézett-e, esetleg egy korábbi külszíni bányászat után rekultivált, feltöltött terület. Az ilyen területek beépítése, hasznosítása magában hordozza a tragédiák lehetőségét.

Egy régóta családiházas beépítettségű területen az újabb, a nagyobb alapmélységű (mélygarázsos), illetve csak zöldfelületi, vagy kövezett, de összességében sokkal több csapadékvizet elszikkasztó kert jelentősen megváltoztathatja a felszín alatti talaj és rétegvíz áramlási viszonyokat. Ennek hatására térszínileg lentebb lévő ingatlanok pincéiben, vagy akár a felszínen is megjelenhet a víz, felgyorsulhat a felszíni rétegek kúszása, esetleg nagyobb kiterjedésű földcsuszamlás is kialakulhat, ami épületkárokat okozhat.